Nieuwsarchief 2013

mrt 25, 2014

Naar aanleiding van de erehaag voor fietsers die het stadsbestuur vorige week organiseerde, werd op de gemeenteraad de vraag gesteld om snelle fietsverbindingen in het centrum aan te leggen. (Bron:Het nieuwsblad)

mrt 12, 2014

Leuven - De bewoners van het Klein Begijnhof hebben voorlopig hun slag thuisgehaald. De begroeiing op de grote muur in hun straat wordt voorlopig niet gesnoeid en de muur zelf wordt ook niet meteen afgebroken. (Bron: HLN)

feb 13, 2014

De NMBS wil tijdens de ochtendspits extra dubbeldektreinen inzetten op de lijn Leuven-Brussel. Die moeten het probleem van de overvolle treinen oplossen. Kamerlid en Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V) had daarop aangedrongen bij minister van Overheidsbedrijven Jean- Pascal Labille (PS). (Bron: Het Nieuwsblad)

feb 6, 2014

LEUVEN - Als het meezit maakt de ziekenhuissite aan de Brusselsestraat en de Kapucijnenvoer vanaf 2016 plaats voor het ontwikkelingsproject Hertogendal, naar de krijtlijnen van een voorlopig masterplan. Het stadsbestuur en de ontwikkelaar dragen momenteel hun visie uit. (Bron: Het Nieuwsblad. F.H.) 

dec 20, 2013

Leuven - De voorlopige bescherming van de Leuvense Bondgenotenlaan als stadsgezicht, die vorige week werd bekendgemaakt door minister Geert Bourgeois (N-VA), blijft het stadsbestuur hoog zitten. Het overweegt nu bezwaar in te dienen tegen de bescherming, of zelfs een gerechtelijke procedure bij de Raad van State. (Bron: HLN)

dec 11, 2013

Leuven maakt de komende jaren wel nog geld vrij voor nieuwe investeringen: 143 miljoen euro om precies te zijn.

nov 30, 2013

 De extra pensioenlasten en de economische crisis zorgen ervoor dat we moeten besparen. Het stadbestuur kiest ervoor om geen belastingverhoging door te voeren, noch om te snoeien in haar personeelsbestand. Wel zal het vanaf volgend jaar duurder om huisvuil buiten te zetten, te parkeren op de openbare weg en een tweede verblijf te bezitten in Leuven. Dat liet de stad weten naar aanleiding van haar meerjarenplanning 2014-2019.(Bron: HLN)

nov 27, 2013

LEUVEN - Het stadsbestuur van Leuven heeft een bouw- vergunning toegekend aan projectontwikkelaar Allfin voor de bouw van het Vesaliusproject, een site met appartementen, studentenkamers, win- kels, horeca, filmzalen en een aula in het midden van de stad. Omdat niemand bezwaar indiende tegen de plannen, was de vergunning snel afgeleverd. Allfin wil begin volgend jaar al starten met de werken en hoopt over twee jaar klaar te zijn met het project. (Bron: HLN)

okt 17, 2013

Het Leuvense stadsbestuur heeft een nieuw RUP voorgesteld voor de ontwikkeling van de Tiensesteenweg. Daarin ligt de nadruk op wonen, handel en erfgoed. In het kader van het plan wordt de stedelijke erfgoedinventaris danig uitgebreid (Bron: De Standaard)

sep 22, 2013

Op de site van de oude filmzaal Studio'ke, aan de Brabançonnestraat, is een studentenresidentie met 109 kamers plechtig geopend. Een steenworp verder, op de plaats van de vroegere Studio Filmtheaters, mikt projectontwikkelaar Hecta op 249 kamers. (Bron: Het Nieuwsblad)

sep 7, 2013

Voor het derde jaar op rij organiseert het Leuvens stadsbestuur 'Vaartkomopzondag', een dag waarop alle werven rond de Vaartkom (Oost, Noord en West) hun deuren openzetten. Zo kunnen bezoekers uitzonderlijk binnen in de Keizersabdij, de feestzaalsite van ViRiX en in een modelappartement in het project De Latten. In en rond de opengestelde werven zullen er zondag ook verschillende culturele activiteiten plaatsvinden zoals een massadans op het dak van Opek. (Bron: HLN)

aug 26, 2013

De inrichting van het groene park Belle Vue, dat de stad Leuven aan de Martelarenlaan in Kessel-Lo wil aanleggen, wordt grondig bijgestuurd. Zo zullen buurtbewoners hun auto's kunnen stallen in ondergrondse parkeergarages. (Bron: De Standaard)

aug 2, 2013

 We spreken elkaar in een vergaderzaal van het Federaal Parlement. Een passend decor. Carl Devlies, netjes in het pak gestoken, op en top verzorgd en slank, praat zacht en weloverwogen. Every inch a gentleman.

aug 1, 2013

Wie in Leuven wil bouwen of verbouwen en hiertoe een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft, moet rekening houden met de bouw- en andere verordeningen van de stad. De algemene bouwverordening en de parkeerverordening van de stad Leuven zijn recent aangepast. Het hoofdstuk i.v.m. studentenhuisvesting maakt “het kotmadamprincipe” terug praktisch realiseerbaar en beschermt tegelijk de gezinswoningen!

jul 30, 2013

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft onlangs een meettoestel in de Bondgenotenlaan in Leuven geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. (Bron: HLN)

jul 19, 2013

De nieuwe vliegroutes van het luchthavenakkoord, afgesloten in 2010, worden tegen eind dit jaar definitief van kracht. Door een wijziging in het vluchtpatroon zullen gemeentes in de Leuvense rand aanzienlijk minder geluidshinder ondervinden.
(BRON: Het Nieuwsblad)

mei 2, 2013

Op 4 mei 2013 zal het juist tien jaar geleden zijn dat de fusie tussen het voormalige Leuven en Wilsele een feit werd. Eén van de architecten van de fusie was Carl Devlies, de toenmalige CD&V-schepen van Sport van de stad Leuven.

apr 30, 2013

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Belfius een onderzoek gepubliceerd naar het financieel profiel van de centrumsteden. Leuven komt daar opvallend goed uit. (Bron: Het Laatste Nieuws)

apr 15, 2013

De Vlaamse centrumsteden hebben het moeilijk. Onder andere de vergrijzing en maatregelen van nationale overheden zorgen voor heel wat kopzorgen. Leuven moet alvast aangekondigde plannen terug intrekken, verklaarde schepen van Financiën Carl Devlies. -  Bron: Veto 

apr 9, 2013

De schepenen van Financiën van de dertien Vlaamse centrumsteden zijn zeer bezorgd over de toestand en evolutie van de stadsfinanciën. Door tal van externe oorzaken dreigen die diep in de rode cijfers te belanden. Als de steden de komende jaren hun dienstverlening, investeringen en belastingniveau op het huidige niveau willen houden, zullen ook de Vlaamse en federale overheid hun deel van hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. – Persconferentie 9 april 2013, Gent

feb 26, 2013

Leuven heeft maatregelen genomen om het verhuren van studentenkamers in de eigen woning eenvoudiger te maken. Tot voor kort moest je daarvoor een aparte keuken en badkamer voorzien, maar dat is voortaan niet meer nodig. Met die versoepeling hoopt de stad de formule van de 'kotmadam' weer populair te maken en zo het tekort aan studentenkamers mee op te vangen. (Bron: Het Laatste Nieuws)

feb 25, 2013

LEUVEN - Door haar Algemene Bouwverordening grondig bij te schaven, wil de stad Leuven het illegaal opdelen van gezinswoningen tegengaan. Studenten zijn wel welkom bij een ‘kotmadam' of in studentenresidenties. (Bron: Het Nieuwsblad)

jan 15, 2013

 LEUVEN -  Leuven wil dat de federale overheden het mogelijk maken dat gemeenten opcentiemen zouden kunnen heffen op de vennootschapsbelasting. De Vlaamse overheid moet gemeenten in staat stellen inzake onroerende voorheffing gedifferentieerde aanslagvoeten te heffen. Leuven wil ook eindelijk een compensatie bij de verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds voor het verblijf gedurende weekdagen van 35.000 studenten op zijn grondgebied. (Bron: Belga)

jan 15, 2013

LEUVEN - Het stadsbestuur heeft nieuwe plannen voor het Hertogendal, de oude ziekenhuissite aan de Brusselsestraat. In de plaats van 800 nieuwe woningen, kiest Leuven nu in de eerste plaats voor een podiumkunstenzaal. De culturele site is een van de blikvangers van het beleidsplan van de SP.A-CD&V-coalitie voor de nieuwe legislatuur.

jan 13, 2013

Leuven - Het centrum van Wijgmaal zal de volgende jaren ingrijpend veranderen. 'Net zoals we in Wilsele-Putkapel voor de kaart van vernieuwing kiezen met de uitbouw van een nieuwe zwembadsite als middelpunt van de dorpskern, willen we Wijgmaal stelselmatig renoveren.' (Bron: Het Nieuwsblad)


Vorige pagina: Nieuwsarchief
Volgende pagina: Programma