Pers

08:34:37, 09/10/2012

Carl stelt voor: Christiane Vanautgaerden-Vanneck Plaats 44

Nog 5 dagen en het is zover: gemeenteraadsverkiezingen 2012. Voor CD&V Leuven komen er 45 gepassioneerde en getalenteerde kandidaten op. Wat opvalt is dat onze lijst een b(l)oeiend samengaan is van een jonge generatie en ervaren rotten. Als lijsttrekker kan ik alleen trots zijn op deze groep. Om hen alvast aan jullie voor te stellen, laten we elke dag één kandidaat aan het woord. Gemeenteraadslid Christiane Vanautgaerden-Vanneck is in Leuven vooral bekend als oud-schepen van burgerlijke stand en feestelijkheden. Zij voltrok de huwelijken en zet de echtparen die minstens 50 jaar samenleven vieren, in de bloemetjes. Als schepen van feestelijkheden wist ze als geen ander de levenslust van de Leuvenaars te appreciëren en ze draagt er geregeld haar steentje toe bij. Het lijkt wel of zij in Leuven altijd al deze beleidsdomeinen heeft behartigd. Dat klopt niet. Ze was ook geruime tijd schepen van maatschappelijk welzijn, gezin en senioren, een sector met een brede waaier aan mogelijkheden waarin zij haar capaciteiten kon etaleren.

Beschrijf jezelf in enkele zinnen?

Gehuwd, moeder van 4 kinderen en 7 kleinkinderen Gemeenteraadslid sedert 1977. Schepen van welzijn,gezin,senioren,feestelijkheden en emancipatie van 1986 tot 1995. Schepen van bevolking,burgerlijke stand en feestelijkheden van 1995 tot 2007. Provincieraadslid sedert 1/12/2006. Mijn hobby’s zijn lezen, reizen, politiek en vooral onder de mensen komen.

Op welke realisaties ben je het meest trots?

  • Bouwen van drie ontmoetingslokalen voor senioren.  Als schepen van welzijn kon ik de ontmoetingslokalen Genadedal (Kessel-Lo) en  de Oude Wasserij (Wilsele) bouwen. Senioren kunnen er mekaar ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten, al of niet georganiseerd door de stad Leuven. Een aantal namiddagen per week staan de lokalen gratis ter beschikking van de senioren. Met de bouw in 1990 van het Sociaal Steunpunt Sint-Maartensdal werd tegemoet gekomen aan de nood voor bewoners in de buurt tussen Vaartstraat, Diestsevest en Diestsestraat.
  • Bouw van kinderkribbe en uitbreiding van verschillende kindervoorzieningen. Zo werd het kinderdagverblijf  Craenendonck gereorganiseerd. De capaciteit werd geleidelijk aan uitgebreid. Ook het aantal onthaalmoeders ging in stijgende lijn. Het reglement werd aangepast om de occasionele opvang in ’t Margrietje te kunnen doen toenemen. Een overlegstructuur werd opgestart tussen de verschillende kinderdagverblijven om de wachtlijsten weg te werken. Voor de Teledienst werd verder gezocht naar een oplossing om het personeelstekort dat zich op sommige momenten voordeed, op te vangen. In de Ridderstraat werd het kinderdagverblijf De Bloesemboompjes gebouwd. Het lokaal in de Fonteinstraat beantwoordde niet meer aan hedendaagse eisen inzake kinderopvang. Voor  de exploitatie werd een vzw in het leven geroepen waaraan de Vlaamse Gemeenschap subsidies toekende.
  • Kankerpreventieproject in samenwerking met professoren, chirurgen, radiologen van Gasthuisberg en met het medisch centrum voor huisartsen. Dankzij de samenwerking met de KULeuven, het Medisch Centrum voor Huisartsen, het H.Hartziekenhuis en gynaecologen kon een sensibiliseringscampagne rond het preventief onderzoek naar borst- en baarmoederhalskanker opgezet worden met als thema  “ Leuven geeft kanker geen kans”. Via persoonlijke uitnodigingen, brochures, artikels in kranten en tijdschriften, voorlichtingsvergaderingen en een tentoonstelling over preventie, werden alle Leuvense vrouwen vanaf 25 jaar ertoe aangezet zich te laten onderzoeken bij een arts naar keuze. Vrouwen boven 40 jaar werden tevens uitgenodigd een mammografie te laten nemen

Zijn inspraken en participatie modetermen?

Inspraak en participatie zijn geen modetermen. Tijdens mijn periode als schepen heb ik samengewerkt met de gezinsraad, seniorenraad, derdewereldraad en de emancipatieraad werd opgericht. Luisteren naar de wensen en de verzuchtingen van de inwoners brengt mee dat er beslissingen moeten genomen worden. Voor de ene is het goed maar voor de andere gaat het niet ver genoeg. Als politicus dien je dan ook je verantwoordelijk te durven nemen.

Welke uitdagingen dienen volgende legislatuur zeker aangepakt te worden?

Voor de volgende legislatuur zal mobiliteit heel belangrijk zijn, een gezond evenwicht zoeken tussen voetgangers, fietsen en automobilisten. Daarnaast moeten er ook enkele realisaties worden gepland in de deelgemeentes,vb. onderhoud en of aanleggen van wegen, voetpaden en fietspaden.

Tot slot blijft betaalbaar wonen ook een zeer belangrijke uitdaging. De stad dient betaalbare woningen of sociale kavels ter beschikking te stellen van jonge (tweeverdieners) gezinnen zodat zij de mogelijkheid hebben om in Leuven te blijven wonen.

Naar welke evenementen kijk je uit in Leuven?

Evenementen waar ik naar uitkijk zijn: de paasfeesten met de eierenworp en het versnijden van het paaslam, Beleuvenissen, Hapje Tapje, Leuven kermis, de kerstmarkt. Het zijn activiteiten waar alle Leuvenaars kunnen participeren.

Mooiste plekje van Leuven?

Mijn mooiste plekje in Leuven is: de Grote Markt met het stadhuis,bij mijn zonen in De Curve te Kessel-Lo en in de Abdij van Vlierbeek om een terrasje te doen en mensen te ontmoeten

WIST JE DAT’jes

  • Wist je dat in 1990 het Leuvens stadsbestuur zich geëngageerd heeft om op te treden als pilootgemeente voor een gemeentelijk emancipatiebeleid. De stad verbond er zich toe projecten uit te werken voor haar vrouwelijke populatie. Christiane trok mee aan de kar om de emancipatieraad op te richten. De werking van deze raad werd verfijnd via werkgroepen die zich onder meer bogen over fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen en over voorzieningen voor kinderen.
  • Wist je opdat senioren gemakkelijk hun weg zouden vinden naar alle stedelijke initiatieven die hen aanbelangen Christiane erop aandrong hierover brochures uit te geven. De belangrijkste is de Wegwijzer voor senioren die alle mogelijke diensten bundelt. Het is ondertussen een klassieker geworden, die echter constant wordt aangepast en geactualiseerd. Een andere brochure had betrekking op het personenalarm dat sinds eind 1987 werd ingevoerd en waardoor veel alleenstaande bejaarden in noodsituaties konden geholpen worden. Andere brochures droegen als titel Wegwijzer van baby tot tiener en Wegwijzer voor zieke en gehandicapten. Hun doel was steeds identiek: op een eenvoudige manier een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle voorzieningen in de stad en in de regio.
  • Wist je dat de naam van Christiane onafscheidelijk zal verbonden blijven met Cristian, het Roemeense dorp dat Leuven onder zijn hoede nam toen men ermee dreigde het van de kaart te vegen. Een aantal keren trok Christiane naar ‘haar’ adoptiedorp met in haar zog vrachtwagens geladen met diverse hulpgoederen. Ze was ook de motor die ervoor zorgde dat de lagere school in Cristian onder handen werd genomen. Onder haar impuls kende Leuven een renteloze lening toe om de huizen aan te sluiten op het aardgasleidingnet. Maar het meest originele geschenk van Leuven aan zijn adoptiedorp was ongetwijfeld een brandweerwagen; later volgde een ambulance. Dit alles met de hulp van de Leuvense bevolking (giften) en verenigingen m.a.w. met de hulp van heel veel mensen van goede wil.
  • Wist je dat Christiane ook trok naar het kamp voor Bosnische vluchtelingen in het Sloveense Ljubljana. Namens de stad werd er, ter plaatse, warme kledij aangekocht en schonk Leuven naast noodhulp onder meer een radiostation aan de vluchtelingen zodat ze in staat waren contact met hun thuisland te onderhouden.

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012