Pers

08:33:16, 02/10/2012

Aan de ruzie tussen Mao en Calimero doen we niet mee

'De Leuvense N-VA lijkt me een voetbalclub die wel publiek heeft, maar niet echt een ploeg en een trainer.' CD&V-lijsttrekker Carl Devlies ergert zich aan de wijze waarop de N-VA in Leuven campagne voert. De hevige debatten tussen SP.A en N-VA over het behouden of wegstemmen van burgemeester Louis Tobback (SP.A) gaan aan CD&V-lijsttrekker Carl Devlies voorbij. 'Voor ons is dat geen thema', zegt hij. 'Wij willen dat de Leuvenaar en het beleid centraal staan.' BRON: De Standaard 02.10.2012

De bestuursstijl is wel punt één van uw programma.

'Dat is omdat wij een beleid willen dat dicht bij de burgers staat en naar hen luistert.' 'Kijk naar het sportbeleid dat de voorbije jaren is uitgewerkt onder uitsluitende CD&V-leiding. Dat is tot stand gekomen in samenwerking met verenigingen, met scholen. Dat heeft ertoe geleid dat de sportinfrastructuur op maat van de gebruiker is geschoeid.'

Nochtans is de tevredenheid van de Leuvenaar over inspraak niet groot.

'Er is wel globale tevredenheid over de communicatie van het stadsbestuur, maar niet over het tot stand komen van beslissingen. Voor ons is dat een belangrijk verbeterpunt. Mensen betrekken bij beslissingen is belangrijk, maar natuurlijk moet je uiteindelijk wel een beslissing nemen. Inspraak is niet hetzelfde als besluiteloosheid. Maar voor ons is dat inderdaad prioritair. De kiezer die voor ons stemt, weet dat hij voor dit model kiest.'

U had bij uw socialistische coalitiepartner toch al kunnen aandringen op meer inspraak.

'Dat is een kwestie van ideologie. Socialisten willen meer centraal sturen, christendemocraten werken meer van onderuit, met een grotere inbreng van de basis. Dat is volgens mij ook het enige systeem dat op lange termijn werkt en de kosten in de hand houdt.'

En dan zegt N-VA lijsttrekker Danny Pieters: dat mag je vergeten met Louis Tobback.

'Tja, de N-VA. Wij hebben de voorbije zes jaar een vlekkeloze samenwerking gehad, we hebben tot op de dag van vandaag een gemeenschappelijke fractie in de gemeenteraad. Maar wat zij nu eigenlijk willen voor Leuven, is me volstrekt onduidelijk. N-VA-Leuven is een voorstander van het winkelcomplex Uplace aan de Brusselse ring, dat heb ik begrepen, maar voor de rest?'

Een meerderheid zonder Tobback.

'Is dat nu een thema? Die discussies tussen Mao en Calimero zijn een speelplaatsruzie geworden die voorbijgaat aan de belangen van de Leuvenaar. En die staat voor ons centraal. Een politieke partij moet kunnen zeggen hoe ze met Leuven vooruit wil en dat ontbreekt volgens mij momenteel bij de N-VA. Ze hopen dat de gunstige wind die ze nationaal mee hebben, ook op lokaal vlak voor goede resultaten zal zorgen, maar dat lijkt me onvoldoende.'

 

'De Leuvense N-VA lijkt me een ploeg die wel publiek heeft, maar niet echt een ploeg en een trainer. Ik kreeg enkele dagen geleden nog een folder in de bus, waarin de partij pleitte voor meer aandacht voor de deelgemeenten. Ik woon wel in het centrum van de stad. Daar zo'n folder verspreiden, lijkt me niet het bewijs dat je de stad goed kent.'

Vreest u niet in de schaduw te blijven van Mao en Calimero?

'We zullen wel garanderen dat dat niet gebeurt. De Leuvenaar weet ook wel wat de inzet is van de verkiezingen.'

Is dat niet de essentiële vraag in Leuven? Of deze coalitie kan voortdoen of niet?

'We hebben een goede samenwerking gehad met de SP.A, we zullen ook zeker niet zeggen dat we in geen geval nog met de socialisten een meerderheid willen vormen. Maar nu gaan we naar de verkiezingen met een duidelijk programma.' 'Het is helemaal niet zo dat we op elkaar lijken, onze klemtonen zijn helemaal verschillend. Wij dringen bijvoorbeeld aan op een zuinig beleid, zodat er ruimte ontstaat voor een lichte belastingverlaging.'

Door het springen van het kartel CD&V/N-VA dreigt CD&V wel fors te verliezen.

'Dat is een risico, dat blijkt ook uit de peilingen in andere centrumsteden. Maar ons gevoelen bij huisbezoeken is toch positief. We krijgen bijna geen negatieve reacties. Zeker bij de Leuvenaar die participeert aan het sociale leven, het verenigingsleven zitten we goed. Een kiezer die nadenkt over zijn stad en de keuzes die moeten worden gemaakt, zal bij ons terechtkomen. En wij hebben al bewezen dat we ons woord gestand doen.'

Sommige partijen staan al te springen om als derde partner in de coalitie te komen.

'Dat is allemaal nogal gratuit. Het is in elk geval veel gemakkelijker om met twee partijen de stad te kunnen besturen dan met drie, welke die partijen ook zijn. Meer partijen in de coalitie betekent ook meer nood aan politiek overleg. Het programma van de deelnemende partijen zal nog meer verwateren.'

'Ik hoop dat de Leuvenaar een keuze zal maken die toestaat dat twee partijen de stad besturen.'

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012