Pers

08:11:00, 29/09/2012

Carl stelt voor: Mark Eyskens Plaats 34 CD&V Leuven

Nog 15 dagen en het is zover: gemeenteraadsverkiezingen 2012. Voor CD&V Leuven komen er 45 gepassioneerde en getalenteerde kandidaten op. Wat opvalt is dat onze lijst een b(l)oeiend samengaan is van een jonge generatie en ervaren rotten. Als lijsttrekker kan ik alleen trots zijn op deze groep. Om hen alvast aan jullie voor te stellen, laten we elke dag één kandidaat aan het woord. Volgende kandidaat heeft alvast geen introductie nodig. Een palmares nationaal om u tegen te zeggen gecombineerd met een heldere geest die scherp analyseert: Minister van Staat en kandidaat gemeenteraadslid Mark Eyskens!

Waarom stemmen voor CD&V op 14 oktober 2012 en in juni 2014 bij de parlementsverkiezingen?

Omdat CD&V de  enige echte toekomstgerichte partij is. Sommige politieke partijen bepleiten de “kracht van de verandering”. Wat een banaliteit! Alles verandert immers. de echte vraag is of al die veranderingen wel echte verbeteringen zijn? De grote uitdaging, maatschappelijk en politiek, vandaag en morgen is heel eenvoudig en fundamenteel: hoe kunnen we al veranderingen, die op ons afkomen, omzetten in echte menselijke vooruitgang. De kracht van de verandering als programmapunt rekent niet af met het geweld van de verandering. Die slogan klinkt erg macho. Heel veel mensen zijn het slachtoffer van brutale, kwetsende, onrechtvaardige, onmenselijke veranderingen. Het omzetten van veranderingen in echte menselijke vooruitgang betekent dat we ook in de politiek moeten durven te pleiten voor een echte ethiek van de verandering, die harde verandering omzet in zachte verbetering. De wenselijkheid van meer menselijkheid, dat is het uithangbord van de christendemocraten. Dat betekent in concreto een economie ten dienste van de mens en niet omgekeerd; een administratie ten dienste van de burger en niet omgekeerd; zinvolle tewerkstelling, gewaarborgde pensioenen en degelijke zorgverstrekking en woongelegenheid.

 

Belangrijk ook is een thuisgevoel in al onze Vlaamse gemeenten en dat veronderstelt veiligheid door inburgering, niet- discriminatie en gezelligheid. De meeste politieke partijen doen het nog steeds met de tot op de draad versleten ouderwetse ideologieën, zoals het populisme door aan de mensen te zeggen wat ze graag hebben in plaats van uit te leggen wat ze nodig hebben. Ook het nationalisme, dat makkelijk ontaardt in collectief egoïsme en onverdraagzaamheid is zulk een zelf verminkende zwanenzang in een maatschappij die voor onze kinderen steeds meer intercultureel zal worden en nood heeft aan samenwerking. Collectivistisch socialisme en liberaal kapitalisme geven evenmin vandaag het gepaste antwoord op de problemen die oprijzen in de wereld, in Europa en ook in eigen land, onder meer als gevolg van de crisis. De CD&V versterken is dan ook van essentieel belang voor de toekomst van een stad als Leuven

 

Een goed bestuur doet deugd

De jongste zes jaar werd de stad Leuven zeer goed bestuurd. Van alle Vlaamse gemeenten is Leuven één van de steden waar de kwaliteit van het leven het hoogst is, de gezelligheid het grootst, de veiligheid zeer aanzienlijk, het leefmilieu beschermd, de historische gebouw bewaard, de oude van dagen omringd en de zwakke weggebruiker geëerbiedigd. Leuven is eveneens gastvrij voor 40.000 studenten, vele toeristen, bedrijven en instellingen. De grote realisaties van de jongste jaren hebben in Leuven veel te danken aan de inzet van onze voortreffelijke schepenen, gemeenteraadsleden en hun medewerkers. Ook mag er nog eens worden aan herinnerd dat het huidige goede beleid in de stad Leuven ook veel te danken heeft aan de stapstenen en funderingen aangebracht door de voormalige christendemocratische burgemeester van Leuven, Fred Vansina en zijn ploeg.

Belangrijk is dat het bestuur van een stad als Leuven zich zou voltrekken, niet alleen  dicht bij de burgers, maar ook samen met hen dank zij een zo groot mogelijke samenspraak, gedachtewisseling, overleg en raadpleging. De democratie van de bevolking, door de bevolking en voor de bevolking kan in een stad als Leuven concrete vormen aannemen.

Wil dat nu zeggen dat CD&V en haar vertegenwoordigers in het stadsbestuur op hun lauweren moeten gaan rusten? Zeker niet. In eerste instantie moet worden verhinderd dat door andere partijen, zonder bestuursvergadering, na 14 oktober kapot zou worden gemaakt wat met zoveel inzet en talent werd opgebouwd. Bovendien moet verder worden gewerkt. Nog veel dingen zijn te realiseren en kunnen nog beter.  Het woonbeleid blijft uitermate belangrijk in een stad waar wonen, een woning verwerven of bouwen voor veel mensen veel te duur uitvalt. Opvang van kinderen, aanbod van crèches blijft een grote zorg. Maximale kansen geven aan de kleine en middelgrote ondernemingen, aan de handel in de straten van Leuven blijft een voorname doelstelling, alsmede de behartiging van tewerkstelling in het Leuvense. Stadsverkeer en parkeergelegenheid kunnen tegenwoordig altijd worden bijgestuurd. Straatoverlast  en –lawaai is soms een probleem. En dit is maar een greep uit wat leeft bij onze burgers als men tenminste als verantwoordelijke bereid is naar hen te luisteren zodat zij ook vertrouwen kunnen  schenken aan diegenen die voor hen goed bestuur alle dagen gestalte geven.

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012