Pers

07:44:29, 27/09/2012

Carl stelt voor: An Hermans Plaats 32 CD&V Leuven

Nog 17 dagen en het is zover: gemeenteraadsverkiezingen 2012. Voor CD&V Leuven komen er 45 gepassioneerde en getalenteerde kandidaten op. Wat opvalt is dat onze lijst een b(l)oeiend samengaan is van een jonge generatie en ervaren rotten. Als lijsttrekker kan ik alleen trots zijn op deze groep. Om hen alvast aan jullie voor te stellen, laten we elke dag één kandidaat aan het woord in een interview van drie vragen. Op plaats 32 vinden we An Hermans terug, naast voorzitter van de CD&V senioren ook de lijsttrekster van Regio Leuven voor de provincieraadsverkiezingen.

Wat betekent politiek voor jou?

Actief deelnemen aan het maatsschappelijk leven is voor mij zo essentieel als ademen voor het menselijk lichaam. Op een lijst staan is slechts een stap, een variant van dat engagement. Het ligt in de lijn van mijn bekommernis om met mensen samen te werken om een stukje van de samenleving te veranderen. Soms heel principieel. Soms erg nabij en concreet. Meer rechtvaardigheid. Tijd maken om deel te nemen aan een actie. Discussiëren met beleidsvoerders. Ijveren voor toegankelijkheid of meer plaatsen voor kinderopvang.

Sedert ik op pensioen ben richt ik mij vooral op politieke participatie van senioren. Als voorzitter  van de CD&V-senioren en ondervoorzitter van de Europese Senioren Unie. Het betekent ‘actief burgerschap’ in de dagelijkse praktijk. Over de werking van de Cd&V-senioren: http://senioren.cdenv.be

Wat zou je graag veranderen in Leuven?

Leuven is een unieke stad. Soms heel kalm en rustig,  Soms bruisend van leven: inwoners en bezoekers opgenomen in een stroom van festivalgangers of studenten die voor enkele maanden de stad veroveren. Ik droom ervan om in Leuven een nog meer toekomstgericht samenleven te zien tussen verschillende leeftijden en generaties. Meer evenwicht tussen fietsers, auto’s en voetgangers. Meer evenwicht in de woongelegenheid voor studenten, gezinnen, ouderen.

Dat is weliswaar niet alleen een opgave voor de stad maar voor de hele samenleving. Ook voor  de provincie. Stad en provincie moeten  in wisselwerking de troeven van Leuven en de hele regio versterken en resoluut kiezen voor toekomstgericht beleid. Met het toppotentieel aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie dat zich in onze regio concentreert moet dat zeker kunnen.

Zijn de woorden inspraak en participatie modetermen?

Modetermen? Wanneer laten we die mode dan beginnen? In de 18-de eeuw? In de negentiende eeuw met de strijd voor de participatie van de arbeiders en later de vrouwen? Of denken we vooral aan de inspraak- en participatiebewegingen die sedert de jaren ’60 van de vorige eeuw een correctie op onze tekortschietende representatieve democratie wilden zijn?

Ik denk dat betrokkenheid bij beleid en de inrichting van de maatschappij een groot goed is Zowel voor de mensen voor wie en met wie het beleid gevoerd wordt als voor de beleidsvoerders. Cruciaal is weliswaar dat het niet zozeer een kwestie is van regeltjes en procedures –in modeformules- maar van bestuurscultuur. Daar bestaan geeft toverformules voor. Dat hebben de initiatiefnemers van de G 1000 recent moeten ondervinden. Daarom pleit ik in verengingen en groepen steeds om ‘niet te wachten op een G 1000’ maar NU in verbondenheid met beleidsvoerders aan de samenleving te werken.

Zie: http://provincielijstanhermans.cdenv.be/nieuws/wacht-niet-op-de-g1000

 

An Hermans

ahermans@cdenv.be

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012