Pers

07:44:34, 24/09/2012

Carl stelt voor: Tom De Saegher Plaats 29 CD&V Leuven

Nog 20 dagen en het is zover: gemeenteraadsverkiezingen 2012. Voor CD&V Leuven komen er 45 gepassioneerde en getalenteerde kandidaten op. Wat opvalt is dat onze lijst een b(l)oeiend samengaan is van een jonge generatie en ervaren rotten. Als lijsttrekker kan ik alleen trots zijn op deze groep. Om hen alvast aan jullie voor te stellen, laten we elke dag één kandidaat aan het woord in een interview van drie vragen. Vandaag vertelt Tom De Saegher over hoe Leuven een stad kan worden op maat van haar inwoners.

Leef je om te werken of werk je om te leven?


 

Als adjunct-kabinetschef van Minister-President Kris Peeters, is het niet steeds evident om een goed evenwicht te vinden tussen werk en leven, tussen Brussel en het gezin, tussen sport en politiek. Daarom dat ik ook erg veel belang hecht aan een maatschappij waar een gezin en werken combineerbaar zijn. Anderzijds zie ik mijn job en de politiek ook eerder als een passie in plaats van ‘werk’. Dat is natuurlijk een groot voorrecht. In die zin zijn werken en leven zeer nauw verbonden met elkaar. Dus mijn devies is niet zoals de Trappisten ‘werken om te leven’ maar wel om je werk als een passie te kunnen beleven en daarin een gezond evenwicht te vinden met je gezin.


Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

 

Leuven moet een leefbare stad op mensenmaat worden, en de Leuvenaars moeten er aan kunnen meewerken. We moeten de Leuvenaars, zowel de individuele als de vele Leuvense verenigingen, beter betrekken bij de beleidsinitiatieven en activiteiten die vanuit het beleid genomen worden. En we kunnen hen stimuleren om binnen dat beleidskader ook zelf dingen te laten doen die ze graag doen. Ik pleit daarom voor het beleid verder te zetten, waarbij de accenten die we als partij gelegd hebben beter tot uiting komen en met nieuwe accenten.


Wat speelt in Leuven?


Alle Leuvenaren moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen en meewerken aan de ontwikkeling van het beleid en aan de ontwikkeling van de stad. Leuven moet een stad worden op maat van haar inwoners. Ik geef een voorbeeld. In Leuven moet wonen betaalbaar zijn voor alle Leuvenaars. Dat betekent dat niet alleen sociale woningen moeten worden gerealiseerd, maar ook en vooral woningen (zowel huur als koop) voor mensen die omwille van de lage inkomensvoorwaarden uit de boot van de sociale huisvesting vallen, maar het toch moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden. En zo zijn er veel: vele mensen verhuizen omdat er geen woningaanbod (meer) is voor de woonvraag die zij hebben.

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012