Pers

09:40:16, 30/08/2012

Carl stelt voor: Dirk Vansina Plaats 5 CD&V Leuven

Nog 44 dagen en het is zover: gemeenteraadsverkiezingen 2012. Voor CD&V Leuven komen er 45 gepassioneerde en getalenteerde kandidaten op. Wat opvalt is dat onze lijst een b(l)oeiend samengaan is van een jonge generatie en ervaren rotten. Als lijsttrekker kan ik alleen trots zijn op deze groep. Om hen alvast aan jullie voor te stellen, laten we elke dag 1 kandidaat aan het woord in een interview van 3 vragen. Niemand minder dan Dirk Vansina, schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, neemt vandaag het woord!

Op welke realisaties ben je meest trots?

Het is voor veel werkende ouders niet eenvoudig om tijdens de vakantie een zinvolle tijdsbesteding of opvang te vinden voor hun kinderen. Ik heb het aanbod aantal plaatsen voor Grabbelpas tijdens de zomervakantie kunnen uitbreiden. Er werd gestart met een nieuwe groep : de 4- tot 7-jarigen (de ‘smallekes’)”. In samenwerking met de school Sancta Maria werd een nieuw speelplein opgestart.

 

In de Monumentenzorg heb ik een aantal dossiers die reeds lange tijd aanslepen definitief op de rails gezet : deel van de ringmuur in het stadspark werd gerenoveerd,  de Mariapoort en van de parkabdij is gerestaureerd, in Vlierbeek werd de Westerpoort gerestaureerd,  de buitenrestauratie van Sint-Pieterskerk is afgerond, de Sint-Jacobskerk wordt gestabiliseerd. De restauratiedossiers voor de Donatustoren in het stadspark en van de salons van het stadhuis wachten op subsidies. Voor de restauratie van Handbogenhof is het voorontwerp klaar. Twee extra architecten met specialisatie monumentenzorg werden aangeworven om het beleid te versterken. Een bouwverordening wordt voorbereid om het privaat historisch erfgoed beter te beschermen.

Wie worden de winnaars van de verkiezingen?

CD&V heeft 36 jaar onafgebroken mee de stad bestuurd en mag fier zijn op ons Leuven. In een recente enquête van testaankoop plaatst de Leuvenaar zijn stad op de 3e plaats van de tevredenheid over de leefkwaliteit. Een ander onderzoek, nl. de stadsmonitor, plaatst Leuven op de 2e plaats.

Leuven scoort dus bij de top. Ik ben er van overtuigd dat de Leuvenaar wil dat CD&V verder kan besturen.

Leuven is sterk veranderd. En er zijn nog veel plannen. De grote en kleine beslissingen die we als bestuurders nemen, hebben een directe invloed op de Leuvenaars. De kiezer vertrouwt ons en weet wat ze aan ons heeft. Ik verwacht dat de kiezer ons werk zal laten verderzetten.

Zijn woorden als participatie en inspraak modewoorden?

De delegatiedemocratie waarbij de burger bij elke verkiezing de beslissingsmacht delegeert, is vandaag niet meer vol te houden. De burgers moeten bij belangrijke beslissingen kunnen participeren in het beslssingsproces. In het verleden maakten we daar al werk van bij bv. de aanleg van de speeltuin Sint-Lambertus, het fietspad spoorwegtallud, Belle Vue-park. Het is een evenwichtsoefening tussen een verkozen bestuur dat moet knopen doorhakken en inwoners die hun inbreng moeten kunnen doen. Dè zaligmakende werkwijze voor participatie bestaat niet. Politici zullen daar moeten in bijleren. En ook de burgers zullen bij participatie hun persoonlijk belang moeten leren overstijgen en mee het algemeen belang voor ogen houden. Dat moet lukken.

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossierarchief
Volgende pagina: Kandidaten 2012