Nieuws

14:17:53, 01/04/2014

'Niet alleen het vergunningsbeleid is belangrijk, handhaving is dat ook.

De stad blijft illegaal opgedeelde gezinswoningen bestrijden. Het nieuwe handhavingsbeleid van de stad en het gewest legt afspraken, principes en prioriteiten vast. (Bron: Het Nieuwsblad)

'We hebben de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in een ruimtelijk ordeningsbeleid,' zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. 'Er was wel kritiek op ons handhavingsbeleid, namelijk dat de controle op vergunningen te wensen over liet. In het handhavingsprotocol zijn nu afspraken en prioriteiten afgesproken tussen de betrokken partners.'

Een van die partners is de dienst Inspectie Ruimtelijke Ordening - Woonbeleid - Onroerend Erfgoed (RWO) die optreedt tegen bouwovertredingen.

Studentenkoten

'Wij zullen ons focussen op inbreuken in natuur- en landbouwgebied, complexe dossiers en gecombineerde inbreuken', zegt Els Van de Beek van de Inspectie RWO. 'Recidivisten pakken we samen met de stad aan.'

Leuven heeft haar specifieke problemen met bouwovertredingen.

'We hebben in het protocol een aantal prioriteiten opgelijst, op maat van Leuven', zegt Kathleen Lambié van de dienst Bouwen. 'Het illegaal opdelen van gezinswoningen, vaak om er studentenkoten van te maken, is een typisch fenomeen in een studentenstad.'

Dat blijkt ook uit de cijfers. Ongeveer 70 procent van de opgestelde pv's de laatste drie jaar waren voor onvergunde opdelingen in woningen. 'De impact op de ruimtelijke ordening is dan ook gigantisch', zegt Van de Beek. 'Vaak begaan die eigenaars ook andere inbreuken, tegen de brandveiligheid of het Kamerdecreet. Die dossiers komen bij het gewest terecht.'

De prioriteitenlijst van het handhavingsprotocol is niet nieuw. 'Vroeger waren de afspraken tussen de actoren eerder informeel geregeld', zegt Lambié. 'We hebben die nu geformaliseerd in een protocol. Ook het parket, dat instaat voor de vervolging van inbreuken, ondertekende en volgt dus de prioriteitenlijst.'

Devlies concludeert: 'Niet alleen het vergunningsbeleid is belangrijk, handhaving is dat ook. Anders hebben al die regels geen zin. Het is wel niet de bedoeling om terreur te zaaien, bemiddeling blijft belangrijk.' De dienst Bouwen stelt in de loop van 2014 een derde verbaliserende ambtenaar aan.

Deel dit nieuwsbericht

Share on FacebookVolgende pagina: Nieuwsarchief