Nieuws

10:10:37, 06/04/2014

'Taks liquidatiebonus leidt niet tot meer vereffeningen van ondernemingen'

De hogere roerende voorheffing op de liquidatiebonus leidt niet of nauwelijks tot meer vereffeningen van bedrijven. Dat antwoordde minister van Financiën Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Kamerlid Carl Devlies (CD&V). (Bron: De Tijd)

De regering-Di Rupo besliste vorig jaar de roerende voorheffing op de liquidatiebonus te verhogen van 10 naar 25 procent. Maar ze voorzag in een overgangsmaatregel om een schok te voorkomen. De belastingverhoging wordt pas op 1 oktober 2014 van kracht. Tot dan kan een ondernemer nog reserves omzetten in kapitaal tegen 10 procent.

De overgangsmaatregel is een groot succes en bracht 600 miljoen euro op, onthulde De Tijd vorige week. Geens preciseerde dat de meeropbrengst 250 miljoen bedroeg in december en 350 miljoen in januari. Vanaf februari vallen de ontvangsten van de roerende voorheffing terug op een normaal niveau. De N-VA reageerde erg kritisch op de hoge extra opbrengst. 'Deze belastingverhoging heeft ertoe geleid dat tal van ondernemingen gewoon werden stopgezet. Ze verzwakt de ondernemingen met minstens 6 miljard euro', zegt Kamerlid Steven Vandeput. Geens ontkent dat de hogere taks negatieve gevolgen heeft voor de economie. 'De stijging in december 2013 en januari 2014 kan slechts in minieme mate of zelfs helemaal niet worden toegeschreven aan het aantal vrijwillige vereffeningen.'

In december waren er meer vereffeningen, maar in januari minder dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van 2014 was het aantal vrijwillige vereffeningen ruim de helft lager dan het gemiddelde van de voorbije vier jaar. 'Het is dus onjuist te stellen dat die 600 miljoen euro opbrengst tot gevolg zou hebben gehad dat 6 miljard euro uit het economisch leven weggevloeid zou zijn', beklemtoont Geens.'De 6 miljard euro zijn integendeel voor het grootste deel omgezet in kapitaal.'

Deel dit nieuwsbericht

Share on FacebookVolgende pagina: Nieuwsarchief