Nieuws

14:14:25, 06/03/2014

Verjaring financiële strafzaken kost Brussels gerecht 100 miljoen euro

Brussel - 'Verjaarde financiële strafzaken in Brussel hebben de voorbije jaren de schatkist al zo'n 100 miljoen euro gekost', zegt de Brusselse procureur-generaal, Lucien Nouwynck. Hij vindt dat de politiek te weinig doet en pleit voor een specifiek financieel parket. (Bron: De Standaard)

Er is de afgelopen jaren politiek eigenlijk niet veel gebeurd, hoewel men zeer goed op de hoogte is van het probleem', zegt Lucien Nouwynck, de procureur-generaal van Brussel. In de hele keten - van het onderzoek tot de uitspraak door een rechter - loopt het mis volgens de procureur-generaal. Brussel is goed voor ongeveer een kwart van de financiële zaken in ons land.

Nouwynck mocht op 18 februari in de kamercommissie Financiën komen uitleggen waarom er nog altijd zoveel zaken verjaren. Die commissie was opgeschrikt door een cijfer dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) eerder had gegeven. Zij had op vraag van kamerlid Carl Devlies(CD&V) meegedeeld dat niet minder dan 555 strafzaken over fiscale fraude en witwassen al meer dan vijf jaar in onderzoek zijn zonder dat ze zelfs maar voor de raadkamer zijn gekomen. Die zaken lopen het risico dat ze verjaren of de redelijke termijn zullen overschrijden.

De rode draad doorheen Nouwyncks betoog is het tekort aan financieel gespecialiseerd personeel. Bij de politie, het parket en de rechtbank. 'Voor het hele land zijn er zes fiscale substituten bijgekomen en acht gespecialiseerde rechters', zegt Nouwynck. 'Ik stel me toch vragen over de prioriteit die de strijd tegen de financiële en fiscale fraude krijgt, als je ziet dat er voor het snelrecht twaalf rechters, twaalf substituten en twaalf griffiers zijn voorzien. Extra personeel om zich over de financiële zaken te buigen, kost in eerste instantie geld maar wordt dubbel en dik terugverdiend', zegt Nouwynck. Hij heeft het parlement ook een niet-exhaustief lijstje bezorgd van de grote financiële en fiscale zaken die de voorbije jaren in het Brusselse verjaard zijn. 'Ik schat dat alleen al de verjaringen in Brussel de schatkist 100 miljoen euro hebben gekost.'

Nouwynck stelt voor om een echt financieel parket op te richten, per ressort van elk hof van beroep. 'Daarbinnen moet één team gevormd worden met de substituten gespecialiseerd in financiële zaken, de substituten bij de arbeidsrechtbanken gespecialiseerd in sociale fraude en de gedetacheerden van bij het ministerie van Financiën.'

Hij is ook voorstander van de oprichting van een echte financiële politie naar het voorbeeld van de ItaliaanseGuardia di finanza.

Strafprocedure vereenvoudigen

Daarnaast moeten er ook onderzoeksrechters komen die zich enkel met dit soort zaken bezighouden. 'Die wettelijke mogelijkheid bestaat vandaag niet. Ze moeten alle mogelijke zaken doen.' Maar ook de correctionele rechtbank en het hof van beroep moeten worden versterkt. 'De kamer bij het hof van beroep gespecialiseerd in financiële zaken moet zich ook te veel met andere zaken bezighouden. Als vandaag hoger beroep wordt aangetekend, wordt de zaak voor het eerst een jaar nadien gepleit.'

Minister Turtelboom loopt niet warm voor de oprichting van een specifiek financieel parket. Ze verklaarde vorige week in de kamercommissie dat na de justitiehervorming - waardoor de gerechtelijke arrondissementen veel groter worden - de parketmagistraten veel gemakkelijker kunnen samenwerken in de hele provincie. 'Daardoor is het gemakkelijker om mensen te laten specialiseren en kennis te bundelen', zegt ze. De minister wijst ook op de extra magistraten en parketmedewerkers die erbij zullen komen, maar die Nouwynck onvoldoende vindt. Turtelboom maakt zich ook sterk dat het wetsontwerp dat ze samen met minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) heeft ingediend over de optimalisering van de politie, ook zal leiden tot versterkte onderzoeksdiensten naar financiële criminaliteit.

Maar ook de strafprocedure moet volgens Turtelboom een pak eenvoudiger worden, omdat te veel zaken eindigen in een procedureslag. De universiteit van Gent onderzoekt momenteel op haar vraag de knelpunten van de bestaande strafprocedure.

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on FacebookVolgende pagina: Nieuwsarchief