Nieuws

11:28:05, 23/02/2014

'Alleen nog aftrek voor pensioensparen en wonen'

'Alleen de fiscale aftrekpost voor pensioensparen en de hypothecaire aftrek moeten behouden blijven.' Dat is een van de opmerkelijke conclusies die Carl Devlies trekt als voorzitter van de commissie Fiscale Hervorming. (Bron: De Tijd)

De parlementaire commissie die als opdracht had een fiscale hervorming voor te bereiden, heeft gisteren na negen maanden en twaalf vergaderingen haar werkzaamheden afgerond. En dat gebeurde in mineur. Ze leverde wel een tekst af met een synthese van de hoorzittingen, maar tot conclusies en aanbevelingen kwam de commissie niet.

'We zitten te dicht bij verkiezingen. Aanbevelingen waren niet realistisch', zegt Carl Devlies (CD&V). 'Elke partij is zich volop aan het profileren. In dergelijke omstandigheden was het niet mogelijk tot een consensus te komen.'

De voormalige staatssecretaris voor Fraudebestrijding en huidig voorzitter van de commissie heeft zelf wel een concreet idee hoe de fiscale hervorming eruit moet zien. En dat is vrij revolutionair. 'De kerstboom van de fiscale aftrekposten moet worden afgetuigd', zegt hij. 'Alleen de fiscale aftrek voor het pensioensparen en de woonbonus moet blijven.' Dat betekent wel dat andere populaire fiscale aftrekposten, zoals die voor dienstencheques, kinderopvang of energiebesparende investeringen, worden geschrapt. 'We moeten keuzes maken. Met de ruimte die vrijkomt, kunnen we de belastingtarieven verlagen.'

Voorts moet er volgens Devlies een verschuiving komen van de belastingen op arbeid naar indirecte belastingen. 'In vergelijking met andere landen liggen onze indirecte belastingen aan de lage kant. Van alle belastingen die in ons land worden geheven, is slechts 48 procent indirect, terwijl 56 procent het OESO-gemiddelde is.' Dat betekent volgens Devlies niet dat het btw-tarief hoger moet zijn dan 21 procent. Maar aan de nultarieven en de lagere tarieven van 6 en 12 procent kan wel iets gebeuren, vindt Devlies. 'Ook de accijnzen op diesel kunnen hoger, want ook die liggen onder het EU-gemiddelde. Maar een verhoging van de indirecte belastingen kan er alleen maar komen als die gepaard gaat met een lastenverlaging op arbeid.'

In de vennootschapsbelasting wil Devlies geen grote revolutie. 'De notionele intrestaftrek of het fiscaal voordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen moet behouden blijven. Maar kmo's moeten wel de mogelijkheid krijgen voor een lager tarief te kiezen, bijvoorbeeld 25 procent.'

Devlies is van mening dat de fiscale hervorming geleidelijk moet worden ingevoerd. 'De eerste twee jaar moet worden gefocust op het wegwerken van het begrotingstekort. In een volgende fase kan een fiscale hervorming worden ingevoerd die breed gedragen moet worden door de regering, de werkgevers en de werknemers. CD&V-vicepremier Pieter De Crem heeft volgens Devlies dus gelijk met zijn recente uitspraken dat er de eerste twee jaar van de volgende regeerperiode geen ruimte is voor een lastenverlaging.

Devlies' ideëen over een fiscale hervorming zijn 'een persoonlijk standpunt'. Volgende week komt zijn partij CD&V met haar sociaal-economisch programma. En enkele weken later stelt minister van Financiën en partijgenoot Koen Geens zijn eigen fiscale hervorming voor die hij samen met een werkgroep van fiscaal experts voorbereidt.

Deel dit nieuwsbericht

Share on FacebookVolgende pagina: Nieuwsarchief