Federale dossiers

16:57:25, 26/11/2013

Strijd tegen fiscale en socio economische fraude moet terug prioriteit zijn!

Vandaag ging de commissie financiën in de debat met Staatsecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez. CD&V kamerlid Carl Devlies legde enkele aanhoudende pijnpunten op tafel. De klemtoon van zijn betoog lag voornamelijk op het belang van de blijvende strijd tegen de fiscale- en sociaal economische fraude.

Heel concreet bracht Devlies enkele grote fiscale fraudezaken onder de aandacht. Deze zaken waren jarenlang aanhangig, maar zijn intussen verjaard of dreigen te verjaren. Miljoenen euros worden hier door het louter verjaren van deze zaken, door de overheid misgelopen. Het is duidelijk dat er een versnelling hoger geschakeld moet worden om te voorkomen dat deze toestand in de toekomst blijft voortdure. De strijd tegen de fiscale fraude moet terug prioriteit zijn. Een van de discussiepunten hieromtrent is de bestemming van de bijkomende mensen voor Justitie. Volgens Devlies zouden deze extra krachten exclusief ingezet moeten worden in de strijd tegen sociaal economische fraude.

Ook het fenomeen van de detacheringsfraude moet dringend grondig aangepakt worden. Concreet gaat het hier om werknemers uit andere Europese landen die de hier geldende arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheidsvoorwaarden niet respecteren en daardoor oneerlijke concurrentie voeren. “Het is noodzakelijk dat er bilaterale afspraken gemaakt worden met de landen van herkomst van de werknemers.” alsdus Devlies.

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Lokale dossiers
Volgende pagina: Dossierarchief