Lokale dossiers

12:38:01, 17/07/2013

Provincie maakt eindelijk werk van afbakening stedelijk gebied

Het dossier rond Parkveld in Heverlee komt eindelijk weer in beweging. Er was vroeger sprake van een nieuwe ambachtenzone, een 200-tal extra woningen en een groene zone, maar de buurt kon die plannen tegenhouden. Reden: Vlaanderen moest eerst het stedelijk gebied van Leuven afbakenen. Nu, na 15 jaar, maakt het daar eindelijk werk van. De stad is blij en hoopt zich snel over het dossier te kunnen buigen.

Het dossier rond Parkveld, een gebied van een 13-tal hectaren tussen de Geldenaaksebaan, de Vinkenbosstraat en de bedrijvenzone in de buurt van de schaatsbaan, sleept al aan sinds eind jaren 1990. Het Leuvens stadsbestuur ziet op de zone liefst ambachten, extra woningen en een groene bufferzone verschijnen, maar de buurt dacht daar in het verleden anders over. "In 2009 keurde de Leuvense gemeenteraad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het hele gebied goed", legt schepen van Ruimtelijke Ordening CarlDevlies (CD&V) goed. "Het ging deels om een ambachtenzone - aan de kant van de ijsbaan - en deels om woongebied - langs de Geldenaaksebaan en richting Vinkenbosstraat. Maar enkele omwonenden trokken naar Raad van State omdat ze de plannen niet zagen zitten. En die gaf hen gelijk omdat Vlaanderen er na vijftien jaar nog altijd niet in geslaagd was om het regionaal stedelijk gebied af te bakenen (noodzakelijk om landbouwgebied om te vormen tot bedrijvenzone, red.)."

Wachten

Raad van State vernietigde het RUP in 2011, en er zat voor de stad niks anders op dan te wachten tot Vlaanderen alsnog in gang zou schieten. En dat lijkt nu te gebeuren. In de buurt vermoedt men dat de aankondiging van het RUP Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied op 18 augustus zal gebeuren, gevolgd door een openbaar onderzoek van 60 dagen. Maar dat kunnen ze bij Ruimte Vlaanderen niet officieel bevestigen. "De datum ligt nog niet helemaal vast, omdat we ons niet willen overhaasten. Maar feit is wel dat we bezig zijn met het dossier. En als het openbaar onderzoek start, zullen we de buurtbewoners zeker uitgebreid op de hoogte brengen.
" Het stadsbestuur van Leuven is alvast blij dat Vlaanderen eindelijk werk maakt van de afbakening. "We hebben ons advies al uitgebracht", vervolgt Devlies. "En we blijven sowieso bij ons vroegere standpunt. We hopen alleszins dat de beslissing er snel komt, zodat de Leuvense gemeenteraad zich over een nieuw RUP kan buigen. Of dat hetzelfde wordt als het vorige is niet zeker. Het is aan Vlaanderen om te beslissen welke zones kunnen bebouwd worden, en wat bijvoorbeeld groen moet blijven. Daar moeten wij uiteraard rekening mee houden. Maar principieel veranderen we niet van mening." Officieel wil of kan niemand in de buurt reageren. Zij beraden zich momenteel alvorens een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Maar dat er nog acties mogelijk zijn, liet Hubert De Mulder van de Vrienden van Parkveld zich in 2011 al ontvallen. "De afbakening zal er ooit komen. Maar we hebben nog andere argumenten achter de hand. De natuurwaarde bijvoorbeeld, de corridorfunctie en de verbinding tussen de natuurgebieden. Want als je dat groen wegneemt, dan heb je geen verbinding meer tussen Abdij van Park en de legerkazerne. En die verbinding is van vitaal belang voor heel wat dieren."

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossiers
Volgende pagina: Federale dossiers