Dossiers

12:32:25, 20/07/2013

Fietsenstallingen in de stad geleidelijk uitbreiden

De Leuvense adviesraad GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) heeft op het einde van haar termijn een uitgebreid advies overgemaakt aan het stadsbestuur omtrent bijkomende fietsenstallingen. De raad vindt dat Leuven 25.000 extra fietsparkeerplaatsen nodig heeft, alvorens repressief op te treden en fietsen weg te halen. (Bron: HLN)

"Gezien de toenemende bevolking en pendelbewegingen in Leuven verwachten wij dat het fietsgebruik tegen 2030 nog zal verdubbelen", aldus voorzitter Joris Scheers. "Een snelle rekenoefening wijst uit dat we dan 50.000 fietsparkeerplaatsen nodig hebben om al die fietsen ordentelijk te stallen. Momenteel zijn het er 25.000: er is dus nog veel werk aan de winkel. Vandaag staat fietsen in Leuven eerder in een negatief daglicht, net vanwege de vele opruimacties. Dat is jammer."

Kortparkeerplaatsen

Scheers wijst ook op de noodzaak van fietsparkeerplaatsen voor lang- én kortparkeerders. "Aan het station zijn veel plaatsen voor langparkeerders", maar je mag niet vergeten dat er ook fietsers zijn die er even een winkel willen induiken: die gaan geen kwartier stappen tot aan een stalling. In winkelbuurten heb je vooral nood aan kortparkeerplaatsen, dichtbij de handelszaken."

Spitsrekken

"Mogelijkheden genoeg. De stad zou bijvoorbeeld kunnen bekijken of er in parking De Bond geen fietsenstalling in de hoogte mogelijk is. Straten met veel rijhuisjes zouden baat kunnen hebben bij een buurtstalling, bijvoorbeeld op het gelijkvloers van een groter pand. Op brede stoepen, zoals in de Bondgenotenlaan, zou je een streep in het midden kunnen trekken: geparkeerde fietsen aan de ene kant, wandelaars aan de andere. De fietsvakken die Leuven begint te hanteren, zijn een goed idee. Maar je zou ze ook tijdelijk kunnen open stellen via een uuraanduiding. En tijdens drukke momenten zou je tijdelijke 'spitsrekken' kunnen aanbrengen." Ideeën genoeg dus, en daar wil de stad zich graag over buigen. "Wij beseffen ook dat de fiets alsmaar belangrijker wordt, en daar zijn we blij om", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). "Daarom zullen we deze voorstellen zeker bekijken. Want het is onze bedoeling om het aantal fietsenstallingen in de stad geleidelijk aan verder uit te breiden."

 

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Carl
Volgende pagina: Lokale dossiers