Federale dossiers

16:17:40, 24/06/2013

Justitie, sluitstuk van fraudebestrijding, blijft problematisch!

Ex-staatssecretaris Carl Devlies snapt niet waarom de regering 'talmt met het sluitstuk van fraudebestrijding'. Met de goedkeuring van de minnelijke schikking en de opheffing van het bankgeheim twee jaar geleden zijn al belangrijke juridische stappen gezet in de strijd tegen fiscale fraude. Maar het werk is niet af, vindt CD&V­kamerlid en gewezen staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies.(Bron: De Standaard)

'Het recente arrest van het hof van beroep in Brussel toont andermaal aan dat justitie, het sluitstuk van de strijd tegen fraude, problematisch blijft. Op het hof van beroep liggen zo nog veel dossiers op de plank, die riskeren één voor één dezelfde weg op te gaan.'

Een en ander kan volgens Devlies opgelost worden als de procureur des Konings, die belast is met het opsporen van misdrijven, de mogelijkheid krijgt om bepaalde onderzoeksdaden te verrichtenzonder dat er een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart en een onderzoeksrechter de leiding overneemt. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van een huiszoekings­bevel of het opvragen van telefoniegegevens.

Vertragingsmanoeuvres

'Het voordeel is dat de werkdruk voor onderzoeksrechters afneemt, maar vooral dat de zaak dan niet meer automatisch voor de onderzoeksgerechten komt', verduidelijkt de ex-staatssecretaris. 'In een gerechtelijk onderzoek is het de raadkamer, en in beroep de Kamer van Inbeschuldigingstelling, die beslist of een zaak voor de rechtbank komt. Uitgerekend in die fases van het onderzoek zijn er enorm veel vertragingsmanoeuvres mogelijk, die advocaten gretig gebruiken met het oog op de verjaring van de zaak. Dat vergt allemaal tijd en capaciteit. Via een mini-gerechtelijk onderzoek kan dat vermeden worden.'

De invoering van het mini-onderzoek is niet eens zo'n zware klus, aldus Devlies. 'Sinds 1998 bestaat het al, het enige wat de regering moet doen, is de wet uitbreiden. Dat is een makkelijke maatregel die heel wat efficiëntiewinst zal opleveren.' En, niet onbelangrijk, hij staat in het regeer­akkoord. Daarin is immers afgesproken om de strijd tegen fiscale fraude verder te zetten 'op grond van de bouwstenen' die tijdens de vorige regeerperiode werden gelegd. Eén van die bouwstenen is het mini-gerechtelijk onderzoek.

Devlies begrijpt dan ook niet waarom zijn opvolger John Crombez (SP.A) en minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) niet al lang werk gemaakt hebben van de invoering ervan. 'Natuurlijk heb je altijd lobbygroepen die ertegen zijn, maar het zou nu toch al lang duidelijk moeten zijn dat dit dringend is? Ik roep de regering op om de wet zo snel mogelijk uit te breiden.'

In afwachting van een regeringsinitiatief doet Devlies alvast wat hij kan als parlementslid. Binnenkort dient hij een wetsvoorstel in om het mini-gerechtelijk onderzoek mogelijk te maken in fiscale fraudedossiers. 'De onderzoeksrechters moeten niet ongerust zijn', besluit hij nog, 'want de wet voorziet de mogelijkheid dat de onderzoeksrechter altijd kan beslissen om de zaak toch naar zich toe te trekken als hij een gerechtelijk onderzoek nodig acht.'

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Lokale dossiers
Volgende pagina: Dossierarchief