Federale dossiers

11:10:37, 13/06/2013

Commissie fiscale hervorming gaat van start!

Op woensdag 5 juni werd de gemengde parlementaire commissie Fiscale Hervorming in het leven geroepen. Kamerlid Carl Devlies (CD&V) zal hiervan het voorzitterschap waarnemen, samen met senator Marie Arena (PS).

Het ondervoorzitterschap is in handen van Kamerlid Meyrem Almaci (Groen) en senator Lieve Maes (N-VA). Verslaggevers van dienst zijn Kamerleden Dirk Van der Maelen (sp.a) en Daniel Bacquelaine (MR), net als senatoren Rik Daems (Open Vld) en Vanessa Matz (cdH). Deze week werd het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Het doel van deze commissie is om een diepgaande reflectie op te starten over de modernisering en de hervorming van ons fiscaal systeem. Dat systeem moet opnieuw in evenwicht worden gebracht en de lasten op arbeid moeten anders georiënteerd worden. De nodige aandacht zal hierbij besteed worden aan groei, jobcreatie en duurzaamheid. Verschillende personen en organisaties zullen de parlementsleden bij hun werkzaamheden ondersteunen. Zo zal de Hoge Raad voor Financiën tijdens de eerstvolgende zitting worden gehoord.

Onze fiscaliteit is al langer aan een grondige hervorming toe. Het parlement zal hier nu een belangrijke rol kunnen in spelen. De voorzitters zullen tegen het einde van het jaar (of ten laatste begin volgend jaar) met beleidsadviezen komen die hopelijk door een grote parlementaire meerderheid worden gedragen.

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Lokale dossiers
Volgende pagina: Dossierarchief