Lokale dossiers

11:18:22, 04/06/2013

"Hoge prijzen en slechte kwaliteit tegengaan door schaarste te voorkomen."

Tegen het najaar van 2016 moeten er ruim 3.000 extra kamers beschikbaar zijn op de Leuvense kotenmarkt. Het merendeel daarvan is al vergund of in voorbereiding. Dat hebben de stad en de KU Leuven gisteren gezegd tijdens een update van hun plannen. Toch is er nog veel werk aan de winkel. "Voor een gezonde kotenmarkt heeft Leuven ongeveer 500 leegstaande kamers nodig", klinkt het bij de KU Leuven.
(Bron: Het Laatste Nieuws Vlaams-Brabant)

"Het probleem met de studentenhuisvesting is geen dramatisch probleem, maar een luxeprobleem", steekt burgemeester Louis Tobback (sp.a) van wal. "De KU Leuven kent een stijgende bloei, dus schrijven steeds meer studenten zich in. En vermits ongeveer 80 procent op kot zit, neemt ook de nood aan studentenkamers toe." "De KU Leuven telt momenteel 43.000 studenten", vult algemeen beheerder van de KU Leuven Koenraad Debackere aan. "En de drie Leuvense hogescholen zijn nog eens goed voor ongeveer 10.000 studenten. Plus: de cijfers blijven stijgen. De nieuw ingeschreven studenten zijn tot voor een jaar continu blijven toenemen. Die 'doorgroei' zal dus nog enkele jaren meespelen. Daarnaast neemt het aantal buitenlandse studenten jaar na jaar toe met 20 procent. Verder zijn er de uitbreiding van de masteropleiding, de zijinstroom van hogeschoolstudenten, enzovoort. Alleen al aan de KU Leuven verwachten we tegen 2016 een groei van nog eens 3.000 studenten. Dat moet je kunnen opvangen met extra koten."

Schaarste

Komt daarbij dat er nu al een schaarste heerst op de kamermarkt. "Dat brengt nog een tweede probleem met zich mee: de speculanten die gezinswoningen opdelen en de kamers voor grof geld verhuren aan studenten", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). "Hoge prijzen, slechte kwaliteit: door de schaarste geraken ze er toch vanaf. Wij reiken al jaren geen bouwvergunning meer uit voor dergelijke opdeling, maar dan beginnen ze eraan zonder vergunning." "Vorige week zijn er zo nog minstens drie pv's opgesteld", aldus Tobback. "Wie zo een pv heeft gekregen, mag gerust zijn: hij zal zijn woning terug in de oorspronkelijke staat herstellen, ook al moeten we er tien jaar voor procederen." Ook om dat probleem van opdelingen tegen te gaan willen de stad en de KU Leuven de kotenmarkt verzadigen. "Alleen door de schaarste tegen te gaan, kunnen we de prijzen drukken en de kwaliteit opkrikken. Volgens berekeningen moet je minstens 1 à 2 procent extra kamers hebben om de kwaliteit hoog te houden. Voor Leuven betekent dat: 500 leegstaande kamers." Die extra kamers moeten er komen door het principe van de 'kotmadam' opnieuw te promoten, maar ook - en vooral - door grootschalige projecten te realiseren. Dat gebeurt zowel door de universiteit zelf als door de privésector. In 2011 werden al lijnen uitgezet om tegen 2015-2016 ruim 3.000 kamers bij te bouwen (1.553 door de KU Leuven, 1.503 door de privé), en dat streefgetal wordt nog steeds aangehouden. Meer nog: drie projecten werden al gerealiseerd, zes bouwwerken starten nog dit jaar, vijf andere volgend jaar.

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Dossiers
Volgende pagina: Federale dossiers