Federale dossiers

19:13:45, 31/05/2013

Europa mag niet alleen de budgettaire gendarme zijn!

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Commissie met betrekking tot het Belgische begrotingsbeleid, deed Eerste Minister Di Rupo deze af als eenzijdig. CD&V-Kamerlid Carl Devlies riep de premier echter op 'te stoppen met het doorschuiven van de zwartepiet naar Europa'

 

Premier Elio Di Rupo leek donderdag in de Kamer zijn oude petje van PS-voorzitter weer te dragen. Hij verweet de Europese Commissie eenzijdig in te zetten op budgettaire discipline. 'Europa moet ook oog hebben voor groei en werkgelegenheid', klonk het. CD&V-Kamerlid Carl Devlies riep de premier prompt op 'te stoppen met het doorschuiven van de zwartepiet naar Europa'.

"De aanbevelingen situeren zich op het vlak van de publieke financiën, de competitiviteit, de lasten op arbeid, de pensioenen en het klimaat. België kreeg ook goede punten, waardoor het ontsnapte aan de Europese boete." aldus Devlies.

De CD&V fractie was ongerust na de verklaringen van de voorbije weken, niet het minst door leden van uw regering. De minister van Overheidsbedrijven pleitte op 14 mei 2013 voor het loslaten van de begrotingsdiscipline. Hij bestempelde het Europese begrotingsbeleid als een "doodspolitiek".

Carl Devlies vroeg dan ook uitdrukkelijk, ook binnen de regering Di Rupo regering, te stoppen met het doorschuiven van de zwarte piet naar Europa. De sanering van de overheidsfinanciën is niet enkel een verplichting opgelegd door Europa, maar is ook absoluut noodzakelijk om ons sociaal model veilig te stellen en onze economische slagkracht te verbeteren.

 "De heer Olli Rehn zei gisteren dat België scoorde in de blessuretijd, maar voetballiefhebbers weten dat men wel wat geluk moet hebben om in de blessuretijd te scoren. Wij scoren liever binnen de reglementaire tijd. De regering heeft nog één jaar te gaan. Wij vragen dat zij dringend werk maakt van het versterken van de concurrentiekracht van onze ondernemingen en van het voortzetten van de budgettaire sanering, op basis van structurele maatregelen." zo zei Devlies nog. "Onze fractie wenst dat deze zomer werk wordt gemaakt van de begroting 2014 en dat u een akkoord over die begroting kunt bekendmaken bij de opening van het parlementaire jaar, op 8 oktober 2013."

Deel dit nieuwsbericht

Share on Facebook


Vorige pagina: Lokale dossiers
Volgende pagina: Dossierarchief