Carl

Carl in enkele puntjes

 • Geboren te Amsterdam op 23 januari 1953
 • Wonende te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 132
 • Licentiaat rechten en licentiaat economie – K.U. Leuven
 • Advocaat aan de balie van Leuven
 • Tijdens studentenjaren o.m. voorzitter Vlaams Rechtsgenootschap en studenten afgevaardigde in de Academische Raad K.U. Leuven
 • Gewezen leider VVKS en KSA
 • Reserveofficier, dienstplicht vervuld in Stockem (Arlon) en bij de 1 Jagers te Paard te Arolsen (BRD)

Politieke activiteiten

 • Opdrachthouder in het kabinet Economie van wijlen Gaston Geens, destijds voorzitter van de Vlaamse Executieve (1985 –1988)
 • Achtste schepen van Leuven bevoegd voor cultuur, toerisme en kunstonderwijs. (1989 – 1994)
 • Arrondissementeel CD&V-partijvoorzitter en lid van het nationale CD&V-partijbestuur (1990 - 2003)
 • Eerste schepen stad Leuven bevoegd voor financiën, cultuur en Toerisme (1995 -2000)
 • Dd. burgemeester van Leuven – (na de ontsnapping van Marc Dutroux tot de dood van Semira Adamo werd Louis Tobback lid van de federale regering en werd hij tijdens die periode als burgemeester vervangen)
 • Federaal volksvertegenwoordiger (2003 – 2007)
 • Eerste schepen stad Leuven bevoegd voor financiën, sport en middenstand (2007 tot 20 maart 2008)
 • Federaal volksvertegenwoordiger, Eerste Ondervoorzitter van de Kamercommissie Financiën en Begroting, voorzitter commissie legeraankopen (2007 - 20 maart 2008)
 • Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding toegevoegd aan de Eerste Minister en aan de Minister van Justitie (20 maart 2008 tot 6 december 2011)
 • Federaal volksvertegenwoordiger en terug eerste schepen stad Leuven, bevoegd voor financïen en ruimtelijke ordening sinds 7 december 2011.

Over zijn rol in de stad Leuven

 • Als schepen van cultuur en toerisme gaf hij nieuwe impulsen aan het cultuur- en toerismebeleid in Leuven met onder meer de creatie van Beleuvenissen (1989), de groei van Marktrock (waarvan hij medestichter was en tot zijn verkiezing tot schepen bestuurder bleef), de uitbouw van het cultureel centrum, de restauratie van de Romaanse Poort, de stadsschouwburg en de Predikherenkerk, de renovatie van het voormalig RITO-gebouw tot het nieuw bibliotheek-archief “Tweebronnen” en de opstart van de voorbereiding van het nieuwe museum.
 • Als schepen van financiën was zijn grootste prioriteit enerzijds het behoud van een gezonde financiële situatie van de Leuvense stadskas en anderzijds het behoud van een matige fiscale druk. Door het behouden van voldoende reserves, het beheersen van de uitgaven en het voortdurend controleren van een lange termijn begrotingsevenwicht, zorgde hij voor een gewaarborgde toekomst van Leuven. Van 2001 tot maart 2008 was Carl Devlies voorzitter van de Werkgroep financiën van de Vlaamse Centrumsteden. Zijn financiële deskundigheid binnen deze werkgroep werd in grote mate gewaardeerd door zijn collega’s schepenen van financiën.
 • Als schepen van sport zorgde hij sinds 2000 dat Leuven zich in een mum van tijd ontwikkelde tot sportieve hoofdstad van Vlaams-Brabant. Zijn sportbeleid bracht een nieuwe dynamiek op gang met bijzondere aandacht voor de rechtstreekse betrokkenheid van de competitieve maar ook van de recreatieve sporters en sportclubs. Zo was hij onder meer de motor van de grote voetbalfusie van Daring Leuven, Stade l Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee die uiteindelijk resulteerde in het succesvolle OHL (Oud-Heverlee-Leuven). Hij zorgde ervoor dat iedere sportdiscipline terecht kon op een gespecialiseerde vernieuwde infrastructuur. Voorbeelden zijn voetbal, atletiek, basket, hockey en rugby. Een ander objectief was het uitbreiden van de infrastructuurmogelijkheden door samenwerking met scholen en privé-initiatieven. Concreet kan verwezen worden naar de samenwerking met het Redingenhof, de Katholieke Hogeschool, het Heilig Hart, het Sint –Pieterscollege, groep T en Sportoase.
 • Vanaf 7 december 2011 opnieuw eerste schepen stad Leuven bevoegd voor financiên en ruimtelijke ordening.

Over zijn rol als staatssecretaris

Als staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding maakte hij werk van een betere afstemming van financiën, justitie, de federale politie en de verschillende departementen en instellingen van sociale zekerheid, arbeid en economie. Inzake elektronische gegevensuitwisseling gebeurde baanbrekend werk. Als staatssecretaris voor justitie herwerkte hij de kansspelwetgeving om hier ook de misbruiken en fraude tegen te gaan. Door de Tv-zender actua werd hij aan het einde van de regeerperiode uitgeroepen tot het derde beste regeringslid.

Over zijn rol in de kamer

Carl Devlies was van mei 2003 tot maart 2008 een bijzonder actief kamerlid, vooral gespecialiseerd in begroting en financiën.

Ook nam hij regelmatig deel aan de bijeenkomsten van de commissie mobiliteit voor de verdediging van de streekbelangen. Zo is hij een pleitbezorger van betere treinverbindingen in de regio en van een integratie van het station van Leuven in het internationale reizigersverkeer. In de jaren ’90 ijverde hij overigens met succes voor een rechtstreekse treinverbinding tussen Leuven en de luchthaven van Zaventem.

In de aanloop van de verkiezingen 2007 publiceerden de kranten De Standaard – Het Nieuwsblad en De Morgen een beoordeling van alle uittredende kamerleden en senatoren. Voor Carl Devlies leverde dit het volgende resultaat op :

De Standaard gaf Carl Devlies een beoordeling van 8/10, wat hem een tweede plaats opleverde juist na Tony Van Parys. De krant becijferde dat hij 518 mondelinge vragen stelde, 207 schriftelijke vragen stelde, 175 tussenkomsten deed, 45 interpellaties deed en 41 wetsvoorstellen heeft neergelegd.

Zijn rapport zag er zo uit :

 • Agendasetting : “hij stelde met succes de financiële flaters aan de kaak”
 • Dossierkennis : “goed”
 • Communicatie : “goed”
 • Oordeel van de fractieleider : “Carl is een geboren parlementslid”

De Morgen gaf Carl Devlies "uitstekend" als eindbeoordeling. De krant formuleerde het zo : “Leek eerst weggeblazen te worden door het jonge geweld in de fractie, maar reed rustig zijn eigen koers. Gaf de oppositiekritiek op de begroting en op financiën de geloofwaardigheid die bij De Crem en Bogaert soms ontbrak. Speelt in op het imago van de wat grijze degelijkheid, die sinds de opgang van Yves Leterme opnieuw in trek is. Als CD&V straks een financieel departement versiert, staat Devlies helemaal bovenaan de shortlist. Terecht, vinden zelfs zijn tegenstanders.”

Uit een rapport van Actua-TV over de leden van de regering kwam Carl Devlies als beste CD&V'er naar voren: "Minister van Volskgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) voeren de rangschikking aan van de beste ministers van de ontslagnemende regering-Leterme. Daarna volgt staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) op de derde plaats. Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) en minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) maken de top vijf compleet."


Vorige pagina: Programma
Volgende pagina: Dossiers